Eesti  |  English  |  Suomi  |  Русский

VEEALUSED TÕSTMIS- JA TROPPIMISTÖÖD
- kuni 10 tonniste objektide tõstmine ja transport
- erinevate konstruktsioonide troppimistööd

VEEALUSED LÕIKAMISTÖÖD
- metalli lõikamine
- puu lõikamine (kärgkastid, prussid, palgid jne.)
- raudbetooni lõikamine

VEEALUNE BETONEERIMINE

- killustiku paigaldamine

- armeerimine

-betoneerimine

VEEALUSED PUURIMISTÖÖD
- metall
- betoon
- puit
- pinnas

VEEALUSED KEEVITUSTÖÖD

- erinevate detailide keevitamine

SÜVENDAMINE RASKESTI LIGIPÄÄSEVATES KOHTADES:
- sadamad
- kaide ääred
- uppunud alused

AKVATOORIUMITE PUHASTUSTÖÖD
- puhastamine

ALLVEE ÜLEVAATUSED, EKSPERTHINNANG „ONLINE“ VIDEO VÕIMALUSEGA
- laevakerede
- veealuste installatsioonide
- uppunud aluste
- lõhkekehade

MEREMÄRKIDE PAIGALDUS JA HOOLDUS
- poid
- toodrid
- sildumispoid

VEEALUSED OTSINGUD
- kontaktotsingud
- sonariga otsingud

PÄÄSTETÖÖD

- avarii pumpamistööd